Patois พาทัวร์ พาทัวร์พาไปกิน พาทัวร์รวมร้านอร่อยเด็ด รีวิวร้านอาหาร สูตรอาหาร โรงแรม ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว on patois.com
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
                  บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด (บริษัทฯ) มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันบนเว็บไซต์ www.patois.com เพื่อช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์* ได้รับ ประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ : *ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
1. คุกกี้คืออะไร
            คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และการตั้งค่าต่างๆ โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะเรียกดูข้อมูลที่ถูกบันทึกและเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
            คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำหรับแต่ละอุปกรณ์ จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
2. ประเภทและวัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้
              บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติผ่านทางคุกกี้ ตามประเภทและวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies)คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้
คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance cookie)คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เข้าใจถึงความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อนำไปบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่เข้าใช้งาน โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
คุกกี้ประเภทการโฆษณา (advertising cookies)คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่สนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา
คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functional cookies)คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ “จดจำ” ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่เลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กลับเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งาน การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์
3. รายการคุกกี้ที่เราใช้
ประเภทคุกกี้ชื่อคุกกี้Providerวัตถุประสงค์
คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)__Host-next-auth.csrf-token,__Secure-next-
auth.callback-url
Patoisใช้ในระบบล็อกอิน เพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
PHPSESSIDPatoisใช้เพื่อบันทึกการใช้เว็บไซต์ระหว่างเซสชั่น คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)_gcl_auGoogle Tag Managerใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
_hjFirstSeen,_hjIncludedInSessionSample_3481 687,_hjSessionUser_*,_hjAbsoluteSessionInProgress ,_hjSession_*Hotjarใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
_ga, _ga_*Google Tag Managerใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)test_cookieDoubleClickใช้สำหรับการโฆษณาผ่านทาง Google Adwords ทำให้ Google Adwords นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผู้ใช้งานมากขึ้น
fr, _fbp, _fbcFacebookใช้สำหรับการโฆษณาผ่านทาง Facebook ทำให้ Facebook นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผู้ใช้งานมากขึ้น
4. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการใช้งานคุกกี้
            ในการใช้คุกกี้บางประเภทข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการใช้งานคุกกี้ให้ผู้ประมวลผลคุกกี้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ไมโครซอฟต์ กูเกิล ยูทูบ เฟซบุ๊ก ไลน์ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ หรือการโฆษณา บริษัทฯ ขอให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของ บุคคลภายนอก เพื่อรับทราบวิธีการและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวด้วย
5. การจัดการคุกกี้
            เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะเห็นกล่องข้อความแจ้งเตือนหน้าเว็บไซต์เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ หากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์นี้ต่อโดยกดเลือกยอมรับ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการให้ความยินยอมที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดและเครื่องมือติดตามข้อมูลอื่นๆ ในทางกลับกัน หากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ประสงค์ที่จะยอมรับการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ อาจส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และถูกจำกัดการใช้งานบนเว็บไซต์ได้
6. การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
            บริษัทฯ อาจจัดให้มีการเชื่อมกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือมอบสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ บุคคลภายvนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ เช่น ประวัติการบราวซ์ การเข้าถึงเว็บไซต์ เพจที่ เยี่ยมชมหลังจากออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของ บุคคลภายนอก เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ การจัดการคุกกี้ การใช้งานเว็บไซต์ และการดำเนินการอื่นใดของบุคคลภายนอกดังกล่าว
7. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุกกี้
            นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ ต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.patois.com
8. ช่องทางการติดต่อ
          หากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ต่อไปนี้ บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 06-5120-1417
Email : patoisadmin@pt.co.th
Facebook : Patois - พาทัวร์
Line: @Patois